Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pomówienie przez adwokata SK 22/05

14 grudnia o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Edwarda Ł. dotyczącą umorzenia postępowania wobec adwokata, który występując jako pełnomocnik pomówił go podczas rozprawy.
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Edward Ł. oskarżył adwokata o to, że występując jako pełnomocnik pomówił go podczas jednej z rozpraw. Sąd rejonowy - wydział karny umorzył postępowanie uzasadniając, że adwokat przy wykonywaniu swojego zawodu korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez prawo. W przypadku nadużycia wolności, o ile wypełnia znamiona zniewagi lub zniesławienia w rozumieniu czynów zabronionych ściganych z oskarżenia prywatnego, wprowadza się procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Sąd okręgowy całkowicie podzielił argumenty sądu rejonowego. Zdaniem skarżącego z powodu kwestionowanego przepisu proces zakończył się prawomocnie umorzeniem postępowania, co z przyczyn formalnych nie zagwarantowało sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy pod względem merytorycznym. Skarżący wskazuje, że Prawo o adwokaturze ogranicza konstytucyjną zasadę równości wszystkich wobec prawa oraz bezpodstawnie chroni określoną grupę osób ze względu na wykonywany zawód.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.