Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. U 3/13

3 lutego 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Termin rozprawy został odwołany w związku z wycofaniem wniosku przez Prokuratora Generalnego.

Rozprawie miał przewodniczyć sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą miała być sędzia TK Teresa Liszcz.