Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzamin na prawo jazdy; obowiązek dostarczenia przez osobę niepełnosprawną pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby przeprowadzenia praktycznej części egzaminu K 37/13

8 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie egzaminu na prawo jazdy (obowiązek dostarczenia przez osobę niepełnosprawną pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby przeprowadzenia praktycznej części egzaminu).

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności art. 53 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim nakłada na osoby niepełnosprawne obowiązek dostarczenia pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby przeprowadzenia praktycznej części egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii B z art. 2, art. 32, art. 69 konstytucji oraz art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestionowane przepisy ustawy o kierujących pojazdami godzą w art. 2 konstytucji, naruszając zasadę sprawiedliwości społecznej. Nie respektują bowiem nakładanej na państwo powinności stworzenia takich warunków egzaminowania osób niepełnosprawnych, które usuną bariery w dostępie do nabywania uprawnień do kierowania pojazdami. Nakładają na osoby niepełnosprawne obowiązek dostarczenia na egzamin pojazdu, którego to obowiązku nie muszą spełniać osoby sprawne, co jest ponadto niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.

Art. 53 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 5 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami naruszają również art. 69 konstytucji. Ustawodawca bowiem, w niewłaściwy sposób, zrealizował ciążący na władzy publicznej obowiązek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym – podkreśla wnioskodawca.

Kwestionowane regulacje, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, godzą w art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ograniczają prawo osób niepełnosprawnych do samodzielnego prowadzenia życia i swobodnego przemieszczania się na takich samych zasadach, jak osoby w pełni sprawne.

Przewodniczący składu orzekającego: wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawca- sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.