Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instrukcja korzystania ze strony

Użytkownik strony wybiera określoną informację z lewego menu przedmiotowego, naciskając odpowiednie odnośniki. Wyświetlane jest ono na stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu.

Menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami.
Aby przejść do wskazanej strony, należy przycisnąć lewy przycisk myszy na aktywnym odnośniku menu.