Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich K 45/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Izb Rolniczych
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 8 V 2019 godz.: 11.30

Wniosek o zbadanie zgodności art. 12 w związku z art. 48 pkt 3 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Piotr Pszczółkowski - przewodniczący,

Stanisław Rymar - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Mariusz Muszyński,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka.