Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek akcyzowy SK 16/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Spółka jawna
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 3 VII 2019 godz.: 11.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 84 Konstytucji RP.

Skąd orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Piotr Tuleja - przewodniczący,

Stanisław Rymar - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Wojciech Sych.