Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wniesienia zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego SK 27/18

Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 25 VI 2019 godz.: 9.15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 330 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
Piotr Tuleja - przewodniczący   
Leon Kieres - sprawozdawca   
Mariusz Muszyński   
Piotr Pszczółkowski   
Małgorzata Pyziak-Szafnicka