Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej K 3/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 10 VI 2020 godz.: 12.30

Wniosek o zbadanie zgodności art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze z art. 58 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
Michał Warciński - przewodniczący
Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca
Stanisław Piotrowicz
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak