Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę. K 7/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Konfederacja "Lewiatan"
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 8 VII 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 i art. 217 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Wojciech Hermeliński - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Teresa Liszcz