Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

System informacji w ochronie zdrowia; przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do tworzenia rejestrów danych na podstawie rozporządzenia. K 33/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 XII 2014 godz.: 8.00

Rozprawa odroczona 15 lipca 2014 roku

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
Stanisław Biernat - sprawozdawca
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar