Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe. P 26/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach VI wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 I 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych z art. 2, art. 24, art. 32, art. 64 ust. 1 Konstytucji RP i art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Marek Kotlinowski – przewodniczący
Teresa Liszcz – sprawozdawca
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres