Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych U 2/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm, Grupa posłów na Sejm
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 II 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w sprawie zgodności:

- § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z przepisami art. 35b i art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a przez z to z art. 92 Konstytucji RP oraz art. 2, art. 7, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;

- § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z przepisami art. 35b i art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a przez z to z art. 92 Konstytucji RP oraz art. 2, art. 7, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
Wojciech Hermeliński – przewodniczący
Marek Kotlinowski – sprawozdawca
Leon Kieres