Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego P 27/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód III Wydział Karny w Lublinie
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 III 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń z art. 2 oraz 42 ust. 1 w zw. z art 31 ust.3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Stanisław Biernat, sędzią-sprawozdawcą będzie Prezes TK Andrzej Rzepliński.