Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie funkcjonariusza ABW ze służby; uprawnienie do świadczeń pieniężnych. SK 48/13

Podmiot inicjujący postępowanie: M. Sz.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 15 IV 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 128 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 i art. 66 ust. 2 Konstytucji RP;

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący
Leon Kieres - sprawozdawca
Mirosław Granat
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz