Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obligatoryjna zamiana grzywny na zastępczą karę aresztu. K 9/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 7 X 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 25 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń przez to, że ustanawia obligatoryjną zamianę grzywny na zastępczą karę aresztu - z art. 10 w związku z art. 173 i w związku z art. 175 ust. 1 oraz w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar