Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość P 13/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 9 III 2017 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne czy art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  jest zgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

M. Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca

P. Pszczółkowski- sprawozdawca

Z. Jędrzejewski

L. Kieres

S. Wronkowska-Jaśkiewicz