Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania Kp 2/18

Sygn. akt Kp 2/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 lipca 2019 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący

Grzegorz Jędrejek

Zbigniew Jędrzejewski

Leon Kieres

Justyn Piskorski

Piotr Pszczółkowski

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Wojciech Sych

Piotr Tuleja

Michał Warciński

Jarosław Wyrembak

Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lipca 2019 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności: art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z art. 2 i art. 122 ust. 2 w związku z art. 126 ust. 2, art. 142 ust. 2 i art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

I

Art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 122 ust. 2 i art. 126 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepis wymieniony w części I jest nierozerwalnie związany z całą ustawą.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Mariusz Muszyński (votum separatum)

Grzegorz Jędrejek

Zbigniew Jędrzejewski

Leon Kieres

Justyn Piskorski

Piotr Pszczółkowski

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Wojciech Sych

Piotr Tuleja

Michał Warciński

Jarosław Wyrembak

Andrzej Zielonacki