Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Oddalenie wniosku o wyłączenie komornika; wyłączenie możliwości zaskarżenia postanowienia sądu. SK 21/11

Sygn. akt SK 21/11

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Granat - przewodniczący
Marek Kotlinowski
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2012 r., skargi konstytucyjnej spółki Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Ostrowiec" sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim o zbadanie zgodności:

art. 9 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 9 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Mirosław Granat 
Marek Kotlinowski  Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz