Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. K 1/12

Sygn. akt K 1/12

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 grudnia 2012 r., wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności:

art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) z:
− art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji,
− art. 2 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji,
− art. 2 w związku z art. 219 ust. 1 i 2 oraz art. 221 Konstytucji,
− art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a także 
− art. 178 ust. 2 w związku z art. 216 ust. 5 i art. 220 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707):
a) są zgodne z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 88 ust. 1 oraz art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie są niezgodne z art. 88 ust. 2, art. 216 ust. 5, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1 oraz art. 221 Konstytucji.

 Andrzej Rzepliński 
Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat
(zdanie odrębne do wyroku)
Wojciech Hermeliński
(zdanie odrębne do wyroku)
 Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar  Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz  Andrzej Wróbel
 Marek Zubik