Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowe określenie odpowiedzialności karnej. SK 52/08

Sygn. akt SK 52/08                

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 9 czerwca 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz 
Wojciech Hermeliński
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 czerwca 2010 r., skargi konstytucyjnej Henryka Hyły o zbadanie zgodności:

art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marek Mazurkiewicz 
Maria Gintowt-Jankowicz Wojciech Hermeliński
Andrzej Rzepliński Mirosław Wyrzykowski