Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kp 9/09

Sygn. akt Kp 9/09

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 14 lipca 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz - sprawozdawca
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 lipca 2010 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

art. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 1 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Art. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 wyroku jest nierozerwalnie związany z całą ustawą.

 Bohdan Zdziennicki 
Stanisław Biernat  Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz Andrzej Rzepliński
 Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz