Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym SK 57/04

Sygn. akt SK 57/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Zdyb - przewodniczący
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2006 r., skargi konstytucyjnej Andrzeja Halamy o zbadanie zgodności:

art. 60 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) w zakresie, w jakim obciąża małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia obowiązkiem alimentacyjnym nieograniczonym w czasie (o ile małżonek niewinny nie wstąpi w nowy związek małżeński), z art. 2 i art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 60 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi, że wynikający z art. 60 § 1 tego kodeksu obowiązek dostarczania przez rozwiedzionego małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, środków utrzymania drugiemu rozwiedzionemu małżonkowi, nie wygasa wskutek upływu czasu, jest zgodny z art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z nakazem urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej wyrażonym w art. 2 Konstytucji.

 Marian Zdyb 
Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz