Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym SK 57/04

11 kwietnia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja H. dotyczącą obciążenia go dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym jako małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 60 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 2, art. 18, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W sprawie z powództwa Anny W.-H. przeciwko składającemu skargę konstytucyjną Andrzejowi H. zapadł prawomocny wyrok sądu okręgowego. Sąd II instancji oddalił apelację obu stron. Wobec nieuwzględnienia apelacji prawomocny jest również wyrok sądu rejonowego, w którym zasądzono od skarżącego alimenty na rzecz powódki. Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że Anna W.-H. znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej, zachorowała bowiem na chorobę nowotworową. Skarżący jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia, dlatego zasądzono nieograniczony w czasie obowiązek alimentacyjny. Zdaniem skarżącego takie uregulowanie obowiązku alimentacyjnego jest niesprawiedliwe. Wyjeżdżając z Polski zostawił wszystko byłej żonie, nie jest w żaden sposób z nią związany, przez wiele lat żyli niezależnie, nie kontaktując się ze sobą. Dopiero po 19 latach była żona zażądała alimentów. Zdaniem skarżącego nieograniczony w czasie obowiązek alimentacyjny ma charakter kary i narusza m.in. zasadę sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Andrzej Mączyński.