Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podwyżka czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu K 33/05

Sygn. akt K 33/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 17 maja 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Adam Jamróz
Wiesław Johann - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 maja 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 8a ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji,

3) art. 8a ust. 6 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

4) art. 8a ust. 7 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji,

5) art. 8a ust. 7 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

6) art. 9 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

I

1. Art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 8a ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1:
a) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji,
b) w zakresie, w jakim nie określa kryteriów zasadności podwyżki wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

3. Art. 8a ust. 6 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

4. Art. 8a ust. 7 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim umożliwia podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynoszących 3% i więcej wartości odtworzeniowej lokalu z pominięciem przepisów art. 8a ust. 1-6 tej ustawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji.

5. Art. 8a ust. 7 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

6. Art. 9 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

II

Art. 8a ust. 6 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy powołanej w części I tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2006 r.

 Marek Safjan 
Adam Jamróz Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska
Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki