Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty procesu SK 14/03

Sygn. akt SK 14/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 30 marca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego, Sejmu, Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 30 marca 2004 r. skargi konstytucyjnej Jacka Bąbki o zbadanie zgodności:

1) art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), w zakresie, w jakim w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie uniewinnienia oskarżonego orzeczeniem wydanym na podstawie art. 179 § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 13 poz. 94 ze zm.) kosztami procesu nakazuje obciążyć oskarżyciela prywatnego,
2) § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.)
z art. 2 i 45 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

1) art. 632 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Ewa Łętowska
Teresa Dębowska-RomanowskaMarian Grzybowski
Marek MazurkiewiczBohdan Zdziennicki