Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Poprawki Senatu do ustawy nowelizującej; orzekanie o niekonstytucyjności ulgi podatkowej w trakcie roku podatkowego K 40/05