Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pamięć chwili, która nas samym sobie wróciła…, Wykłady trzeciomajowe w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2000-2016, red. A. Rzepliński, A. Jankiewicz, K. Budziło, Warszawa 2016, ISBN 978-83-87515-85-0