Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND, Warszawa 2018, ISBN 978-83-87515-89-8