Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LIX: Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2017-2018, Warszawa 2018, ISBN 978-83-87515-90-4