Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ks. Jan Urban, O prawa obywatelskie dla kobiet, wstępem opatrzył G. Górny, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-87515-91-1