Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XLVI: Ustawy incydentalne w polskim porządku prawnym, red. nauk. M. Granat, Warszawa 2013, ISBN 978-83-87515-73-7