Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom LXIII: Bartosz Lewandowski, Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939, Warszawa 2020, ISBN 978-83-87515-95-9