Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom I: Wystąpienia oficjalne, wykłady, prace sędziów i Biura Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1995

Tom pierwszy Studiów i Materiałów inauguruje serię. Zawiera między innymi wystąpienia oficjalne Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Zolla, poświęcone działalności Trybunału, jego doświadczeniom i problemom oraz teksty wykładów prof. Zygmunta Ziembińskiego Trybunał Konstytucyjny a wartości konstytucyjne, prof. Natalii Gajl Kierunki zmian prawa budżetowego i prof. Wojciecha Łączkowskiego Jaka powinna być konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej?