Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom II: Sądownictwo konstytucyjne, Zeszyt 1,Warszawa 1996

Tom drugi ukazał się jako zeszyt 1 periodyku Sądownictwo Konstytucyjne. Składa się z trzech części. Pierwsza zawiera materiały z międzynarodowej konferencji poświęconej sądownictwu konstytucyjnemu w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Litewskiej, która odbyła się w Wigrach w maju 1995 roku. Wzięli w niej udział sędziowie polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Część druga zawiera prace sędziów Trybunału Konstytucyjnego - prof. Janusza Trzcińskiego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziego Ferdynanda Rymarza. Trzecia część to bibliografia: Problematyka Trybunału Konstytucyjnego w czasopiśmiennictwie, przygotowana przez kustosza Biblioteki Trybunału Konstytucyjnego, panią Halinę Plak.