Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom III: Jerzy Oniszczuk, Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw ustalana przez Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 1995

Opracowanie monograficzne poświęcone powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny. Autor opracowania zajął się następującymi zagadnieniami: ogólną charakterystyką powszechnie obowiązującej wykładni ustaw; kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego w sprawach o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw oraz akty podlegające tej wykładni; procedurą w sprawie o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw przez Trybunał Konstytucyjny; stosowanymi przez Trybunał Konstytucyjny regułami i metodami ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw; mocą wiążącą uchwał Trybunału Konstytucyjnego ustalających powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw oraz znaczeniem powszechnie obowiązującej wykładni ustaw w działalności Trybunału Konstytucyjnego.