Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom IV: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996

Księgę rozpoczyna nota biograficzna prof. Janiny Zakrzewskiej, wspomnienie o Pani Profesor prof. Andrzeja Zolla oraz bibliografia prac prof. Janiny Zakrzewskiej. Teksty opublikowane w Księdze Pamiątkowej zamieszczone są w trzech działach - Trybunał Konstytucyjny w Polsce [geneza, ustrój, kompetencje, orzecznictwo], Konstytucja i konstytucjonalizm w Polsce i na świecie, Miscellanea. Autorami tekstów są byli i obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie sądów konstytucyjnych Włoch i Federacji Rosyjskiej, naukowcy zajmujący się prawem konstytucyjnym, przyjaciele Pani Profesor Janiny Zakrzewskiej.