Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom V: Leszek Garlicki, La jurisprudence du Tribunal Constitutionnel Polonais (1991 - 1995), Warszawa 1997 r.

Drugi tom opracowania w języku francuskim, poświęconego orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego, zawierający omówienie orzecznictwa Trybunału w latach 1991-1995. Pierwszy tom został wydany w 1993 roku i obejmował okres od 1986 do 1990 roku. Doroczne Chroniques zawierają teksty, przedrukowane bez zmian, które ukazywały się w kolejnych tomach Annuaire International de Justice Constitutionnelle (Economica - Presses Universitaires d'Aix-Marseille).