Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom VI: Sądownictwo konstytucyjne, Zeszyt 2, Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen, Warszawa 1997 r.

Zeszyt 2 wydany w języku niemieckim zawiera prace sędziów Trybunału Konstytucyjnego poświęcone abstrakcyjnej i konkretnej kontroli norm, problemom skargi konstytucyjnej w Polsce, sądownictwu konstytucyjnemu w okresie transformacji, powszechnie obowiązującej wykładni ustaw oraz perspektywom rozwoju sądownictwa konstytucyjnego w Polsce.