Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom VII: Sądownictwo konstytucyjne, Zeszyt 3, Abstrakcyjna i indywidualna kontrola normy prawnej, Warszawa 1997

Zeszyt 3 zawiera materiały z konferencji sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, która odbyła się w dniach 22-25 stycznia 1996 roku w Tarach na Polanie Zgorzelisko koło Zakopanego. Polsko-czeskie spotkanie dotyczyło niezmiernie istotnych zagadnień z zakresu teorii i praktyki prawa - abstrakcyjnej i indywidualnej kontroli normy prawnej. Dyskusja podczas konferencji koncentrowała się wokół czterech głównych tematów: - kompetencje sądów konstytucyjnych i procedura postępowania przed nimi (referaty sędziów: Vladimíra Jurka i Pavla Varvařovky'ego), - status prawny sędziego sądu konstytucyjnego (referaty sędziów: Stefana J. Jaworskiego i Pavla Holländra), - sądownictwo powszechne a sądownictwo konstytucyjne (referaty sędziów: Vojena Güttlera i Krzysztofa Kolasińskiego), - modele skargi konstytucyjnej (referaty sędziów: Ivy Brožovej i Błażeja Wierzbowskiego).