Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom VIII: Halina Plak, Problematyka Trybunału Konstytucyjnego (wybór bibliografii według stanu na dzień 15 października 1998 r.), Warszawa 1998, ss. 208

Opracowanie bibliograficzne publikacji, które ukazały się od 1985 r. na temat Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle istotne dla tych wszystkich osób, które zawodowo zajmują się sądownictwem konstytucyjnym. Jest to niezwykły materiał, albowiem pokazuje historię Trybunału Konstytucyjnego w Polsce (pierwsze opracowania pochodzą z okresu przed powołaniem Trybunału). Przeglądając książkę można się zorientować jakie były główne nurty orzekania, które orzeczenia wzbudziły największe zainteresowanie, którzy autorzy specjalizują się w tematyce konstytucyjnej. Książka podzielona jest na grupy tematyczne: 1) orzecznictwo (uwzględniono tu tylko orzeczenia, które były glosowane w sposób chronologiczny według daty wydania orzeczenia), 2) książki (uwzględniono te pozycje, które były w całości poświęcone Trybunałowi), 3) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, monografiach, wydawnictwach zbiorowych oraz niepublikowane maszynopisy, wybrane artykuły w tygodnikach profesjonalnych, wybrane artykuły w prasie codziennej i czasopismach społeczno-kulturalnych i 4) odniesienia do orzecznictwa TK w orzecznictwie sądowym.