Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom IX: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 1999 r., Warszawa 1999, ss. 105

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbywa się co roku i jest podsumowaniem całorocznej działalności Trybunału. W trakcie tej uroczystości występują zaproszeni goście, Prezes Trybunału dokonuje podsumowania działalności w swoim wystąpieniu pt. "Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego". W informacji za rok 1998 niezwykle istotna była instytucja skargi konstytucyjnej, która jest nową instytucją prawa konstytucyjnego prof. Janusz Trzciński, wiceprezes TK wygłosił wykład nt. "Naruszenie konstytucyjnych wolności lub praw jako podstawa skargi konstytucyjnej." Książka zawiera wystąpienia gości, treść wykładu prof. Janusza Trzcińskiego oraz "Informację" Prezesa TK wraz z danymi statystycznymi w postaci załączników.