Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom X: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, Księga Pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, ss. 424

Prof. Natalia Gajl była sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku Jej czci została wydana w rocznicę śmierci. W związku z tym, że główne zainteresowania Pani Profesor związane były z przebudową ustroju finansów publicznych a tym samym aspektem prawnym tego zagadnienia, które jest niezwykle istotne w nowej konstytucji, księga poświęcona została problematyce najbliższej sercu Prof. Natalii Gajl. W ten sposób Jej współpracownicy, przyjaciele i koledzy oddali hołd człowiekowi, który na stałe wpisał się w historię polskiego konstytucjonalizmu. Księga składa się z 3 części: I - dotyczy zagadnień ustrojowych, II - Trybunału Konstytucyjnego a III - systemu finansowego państwa.