Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XI: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnych z 22 marca 2000 roku, Warszawa 2000, ss. 389

Wydanie materiałów ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w 2000 r. będących podsumowaniem działalności Trybunału Konstytucyjnego w 1999 roku wzbogacone zostało w stosunku do materiałów z lat poprzednich o niezwykle ciekawy załącznik, jakim jest omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych w omawianym roku. Materiał ułożony jest chronologicznie, z tym że każdy wyrok opatrzony jest tytułem ułatwiającym wniknięcie w istotę zagadnienia.