Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XII, Tworzenie prawa w Polsce. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000

W książce znalazły się teksty wystąpień uczestników konferencji, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w 80 rocznicę powołania jednej z najbardziej zasłużonych instytucji prawniczych II Rzeczypospolitej - Komisji Kodyfikacyjnej. Osoby, które zainteresują się książką znajdą w niej zarówno bardzo ciekawe materiały dotyczące historii tej instytucji, jak np. prof. Stanisława Grodziskiego - Komisja Kodyfikacyjna: ludzie i dzieło, jak też dotyczące współczesności np. dr Jerzego Andrzeja Wojciechowskiego - Dostosowanie prawa polskiego do standardów europejskich, skala problemu według Komitetu Integracji Europejskiej.