Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XV: Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, Warszawa 2001

W roku 2001 minęło 15 lat od wydania pierwszego orzeczenia TK, z tej okazji została wydana okolicznościowa księga. Składa się ona z trzech części: w pierwszej i drugiej zaprezentowano prace autorskie byłych i obecnych sędziów; w trzeciej składy sędziowskie. 
Pracę rozpoczyna Słowo wstępne prof. M. Safjana.