Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XVII: VII Konferencja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Sieniawa, 26-29 czerwca 2002 r., Warszawa 2003, s. 192 (cena 20 zł)

Niniejsza publikacja (w języku polskim i litewskim), wydana w 10 rocznicę nawiązania dwustronnych kontaktów, zawiera materiały z odbytej w ubiegłym roku konferencji. Była ona poświęcona problematyce związanej z budżetem i finansami publicznymi jako wartościami konstytucyjnymi, konstytucjonalizacji różnych gałęzi prawa (w tym prawa administracyjnego), dobru wspólnemu i prawom konstytucyjnym jednostki oraz równowadze interesów publicznych i prywatnych w państwie prawa.