Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XVIII: Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. XXIX, 476 (cena 18 zł)

W latach 1993-2001 Profesor Zdzisław Czeszejko-Sochacki był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dla uczczenia Jego pamięci Trybunał Konstytucyjny wydał z rękopisu ostatnią książkę Profesora, nad którą pracował do ostatnich chwil swego życia. 
W pierwszej części książki zamieszczone zostało wspomnienie o Profesorze, nota biograficzna i bibliografia prac Z. Czeszejko-Sochackiego. 
Drugą część książki stanowi monografia Z. Czeszejko-Sochackiego: Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym. Praca ta zawiera pogłębioną prezentację zagadnień związanych z działalnością sądownictwa konstytucyjnego: cz. I - etapy rozwoju tego sądownictwa od jego genezy, poprzez kształtowanie się różnych modeli (amerykańskiego, europejskiego), aż do utworzenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego; cz. II - model polskiego Trybunału; cz. III - jego właściwość. Czwarta część poświęcona jest orzecznictwu TK oraz jego skutkom dla systemu prawnego. Autor odnosi się tu również do wybranych pozycji sądownictwa konstytucyjnego w Unii Europejskiej.