Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXIII: Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego związane z prawem Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 333 (cena 29 zł)

Niniejsza publikacja (w języku polskim i angielskim), jest poświęcona problematyce związanej z prawem Unii Europejskiej w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

SPIS TREŚCI

Od redakcji

 I. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z prawem Unii Europejskiej.  

1. Wyrok z dnia 27 maja 2003 r., K 11/03 (referendum ogólnokrajowe). 11
2. Wyrok z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03 (biopaliwa). 49
3. Wyrok z dnia 31 maja 2004 r., K 15/04 (ordynacja wyborcza do PE) . 87
4. Wyrok z dnia 12 stycznia 2005 r., K 24/04 (współpraca Sejmu i Senatu
z rządem w sprawach europejskich).104
5. Wyrok z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05 (Europejski Nakaz Aresztowania)... 127
6. Wyrok z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04 (Traktat Akcesyjny). 156

II. Summaries of selected judgments of the Polish Constitutional Tribunal  concerning EU law. 235

1. Judgment dated 27 May 2003 - case K 11/03 (Referendum on Poland's Accession to the EU). 238
2. Judgment dated 21 April 2004 - case K 33/03 (Bio-components in Gasoline and Diesel). 250
3. Judgment dated 31 May 2004 - case K 15/04 (Elections to the European Parliament). 258
4. Judgment dated 12 January 2005 - case K 24/04 (Sejm and Senate in the European Legislative Process). 264
5. Judgment dated 27 April 2005 - case P 1/05 (European Arrest Warrant). 271
6. Judgment dated 11 May 2005 - case K 18/04 (The Accession Treaty). 280

III. Skorowidz odwołań do prawa UE. 300

IV. Skorowidz odwołań do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE... 314

V. Zestawienie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zawierających odwołania do prawa UE. 318