Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXIV: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia 2006 roku, Warszawa 2006, ss. 239

Materiały ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w 2006 r. stanowiące podsumowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2005 roku. W publikacji omówione zostały orzeczenia TK, główne problemy związane z realizacją orzeczeń w działalności prawodawczej, a także najważniejsze orzeczenia Trybunału dotyczące relacji między prawem polskim a prawem Unii Europejskiej. Uzupełnieniem opracowań są aneksy statystyczne.