Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tom XXV: XX-lecie działalności Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa, 29 maja 2006 roku, Warszawa 2006, ss. 77

Publikacja ukazała się w związku z jubileuszem dwudziestolecia działalności Trybunału Konstytucyjnego. 29 maja 2006 r. siedzibie TK odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wygłoszone zostały wystąpienia wybitnych prawników oraz odczytane listy gratulacyjne od przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Zostały one zamieszczone w niniejszym wydawnictwie